Można czy morzna

Jak się pisze?

Poprawnie

można

Niepoprawnie

morzna

Poprawna forma to "można" zapisywane z wykorzystaniem "ż".

Wyraz "można" stosowany jest między innymi w sytuacjach, gdy chcemy określić dopuszczalność (np.: komuś wolno coś zrobić) albo wykonalność (np.: można to wygrać jeśli się postaramy).

Przykłady:

Według mnie można postarać się bardziej.

Nie można tu wchodzić bez pozwolenia, to pomieszczenie dla personelu.

Proszę pani, można już iść do domu? Lekcje skończyły się jakąś godzinę temu.