Niektóre czy nie które

Jak się pisze?

Poprawnie

niektóre

Niepoprawnie

nie które

Poprawna forma to "niektóre" zapisywane łącznie.

Niektóre - nie wszystkie, będące pewną częścią jakiegoś zbioru.

Przykłady:

Niektóre z tych osób zachowują się, jakby były niewychowane.

Lubię tylko niektóre z tych potraw.

Niektóre przedmioty szkolne potrafią być naprawdę ciekawie. Ja zawsze bardzo lubiłem matematykę.