Zza granicy czy z zagranicy

Jak się pisze?

Poprawnie

zza granicy, z zagranicy

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Zza granicy - zza jakiejś linii granicznej.
  • Z zagranicy - powrót z innego kraju.


Przykłady:

Mój tata przywiózł mi tę zabawkę wiele lat temu, gdy wracał z zagranicy.

Ci ludzie to chyba jacyś turyści zza granicy. Możemy z nimi porozmawiać i jeśli będą chcieli, oprowadzić ich po mieście.