Za niedługo czy zaniedługo

Jak się pisze?

Poprawnie

za niedługo

Niepoprawnie

zaniedługo

Poprawna forma to "za niedługo" zapisywane rozłącznie.

Za niedługo - po upływie niedługiego okresu czasu.

Przykłady:

Myślę, że za niedługo mógłbym rozpocząć studia.

Mój brat mówił mi, że za niedługo chciałby założyć własny salon fryzjerski.

Jeśli będziesz tak dużo jadł, za niedługo nie zdążysz uzupełniać zapasów w lodówce.