Niegrzeczny czy nie grzeczny

Jak się pisze?

Poprawnie

niegrzeczny, nie grzeczny

Niepoprawnie

-

W zależności od kontekstu poprawna może być zarówno forma "niegrzeczny", jak i "nie grzeczny".

  • Niegrzeczny - nieposłuszny, źle wychowany, zachowujący się w zły sposób.
  • Nie grzeczny - przymiotnik używany w przypadku, gdy partykuła "nie" ma za zadanie wprowadzić w zdaniu jakieś przeciwstawienie.


Przykłady:

Według mnie on jest nie grzeczny, a wzorowo grzeczny!

Ten uczeń był bardzo niegrzeczny, dlatego nauczycielka zdecydowała się porozmawiać z jego rodzicami.

Ich pies jest bardzo niegrzeczny. Na szczęście bardzo dobrze się nim opiekują.