Pijar czy PR

Jak się pisze?

Poprawnie

PR

Niepoprawnie

pijar

Poprawna forma to "PR".

PR - skrót od "Public Relations", czyli angielskiego określenia na "publiczne relacje". Terminu tego używa się między innymi do określania działań, mających na celu promocję i budowanie pozytywnego wizerunku danej firmy.

Przykłady:

Moja córka od niedawna studiuje PR.

Te wydarzenia wpłynęły bardzo pozytywnie na ich PR.

Odnoszę wrażenie, że nowy pracownik od PR-u sprawdza się w ich firmie znakomicie.