Iglo czy igloo

Jak się pisze?

Poprawnie

igloo

Niepoprawnie

iglo

Pomimo wyraźnie słyszalnego w wymowie "iglo", należy pamiętać, że wyraz "igloo" jest zapożyczeniem, a poprawa pisownia to ta z końcówką zawierającą podwójne "o".

Igloo - zimowe mieszkanie Inuitów zbudowany najczęściej z bloków lodu lub ubitego śniegu.

Przykłady:

Napadało dość sporo śniegu. Może zbudujemy igloo na podwórku?

Przed ich budynkiem stało piękne, sztuczne igloo.

Podobno igloo jest jednym z najstarszych rodzajów mieszkania na świecie.