Pacjętka czy pacjentka

Jak się pisze?

Poprawnie

pacjentka

Niepoprawnie

pacjętka

Poprawna forma to "pacjentka" zapisywane z "en" zamiast "ę".

Przykłady:

Do lekarza podeszła pacjentka, która powiedziała mu, że poczuła się nieco lepiej.

Lekarz obawiał się, że jego pacjentka może nie chcieć podjąć się wymaganego leczenia.