Niewsmak czy nie w smak

Jak się pisze?

Poprawnie

nie w smak

Niepoprawnie

niewsmak

Poprawna forma to "nie w smak" zapisywane rozłącznie.

Błędne skojarzenie może budzić chociażby wyraz "niesmak", który, choć brzmi i wygląda w dość podobny sposób, zapisywany jest łącznie.

Przykłady:

Prawdę mówiąc, takie komentarze są trochę nie w smak. Daruj je sobie.

Z tego co widziałem, nie w smak ci, że ona się z nim przyjaźni.