Osoba Towarzysząca czy osoba towarzysząca - małą czy wielką literą

Jak się pisze?

Poprawnie

Osoba Towarzysząca

Niepoprawnie

osoba towarzysząca

Poprawna forma to "Osoba Towarzysząca" z "Osoba" i "Towarzysząca" pisanymi z wielkich liter.

Osoba Towarzysząca - ktoś towarzyszący zaproszonej osobie podczas jakiejś uroczystości (np.: wesela, czy urodzin).

Przykład:

Zaprosimy go razem z Osobą Towarzyszącą.