OJOM czy OIOM

Jak się pisze?

Poprawnie

OIOM

Niepoprawnie

OJOM

Poprawna pisownia to: "OIOM" zapisywane z wykorzystaniem litery "I".

OIOM - skrót pochodzący od "Oddział Intensywnej Opieki Medycznej". 

Niepoprawna pisownia skrótu z wykorzystaniem "J" może wynikać z fonetyki. W wymowie często słyszymy właśnie "ojom".

Przykłady:

Podobno od razu zabrali go na OIOM.

Leży na OIOM-ie, chyba nie jest z nim najlepiej.