Jedną czy jednom

Jak się pisze?

Poprawnie

jedną

Niepoprawnie

jednom

Poprawna pisownia to "jedną" z końcówką "ą".

Przykłady:

Mam jeszcze jedną taką czapkę.

Widziałem kiedyś jedną bardzo podobną do niego osobę.

Daj mi jeszcze jedną szansę.