Wyszłem czy wyszedłem

Jak się pisze?

Poprawnie

wyszedłem

Niepoprawnie

wyszłem

Poprawna forma to: "wyszedłem".

Przykłady:

Właśnie wyszedłem z domu, będę na miejscu za jakieś piętnaście minut.

Bardzo niekorzystnie wyszedłem na tym zdjęciu.

Cieszę się, że wyszedłem z tego bez szwanku.