Odwróć czy odwruć

Jak się pisze?

Poprawnie

odwróć

Niepoprawnie

odwruć

Poprawna forma to "odwróć" zapisywane z wykorzystaniem "ó" zamkniętego.

Przykłady:

Odwróć się, nie będę się przy Tobie przebierał.

Odwróć się i wracaj do domu.

Pewnie, odwróć się od niej, bo ma inne zdanie na jakiś temat...