Nieczęsto czy nie często

Jak się pisze?

Poprawnie

nieczęsto

Niepoprawnie

nie często

Poprawna jest pisownia łączna: "nieczęsto".

Nieczęsto - rzadko, sporadycznie, od czasu do czasu.

Przykłady:

Nieczęsto zdarza się obserwować takie zjawisko.

Może stosunkowo nieczęsto trenuję, ale gdy już się za coś zabieram, to staram się dawać z siebie wszystko.

Nieczęsto widuję cię w jej towarzystwie.