Darii czy Dari

Jak się pisze?

Poprawnie

Darii

Niepoprawnie

Dari

Poprawna forma to "Darii" zapisywane z końcówką "-ii".

Darii - dopełniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej, a także dopełniacz liczby mnogiej pochodzące od żeńskiego imienia Daria.

Przykłady:

To chyba szalik Darii, musiała go tu zostawić.

Napisałem już w tej sprawie do Darii.

Chodziłem z wujkiem Darii do jednej klasy, byliśmy dobrymi kolegami.