Emilii czy Emili

Jak się pisze?

Poprawnie

Emilii

Niepoprawnie

Emili

Poprawna forma to "Emilii" zapisywane z końcówką "-ii".

Emilii - dopełniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej, a także dopełniacz liczby mnogiej, pochodzące od imienia żeńskiego "Emilia".

Uwaga! Pisownia "Emili" z końcówką przez jedno "i" może być poprawna w przypadku niektórych form pochodzących od "Emila", czyli zdrobnienia od "Emilia".

Przykłady:

To kubek Emilii! Twój jest tutaj.

Brat Emilii jest nauczycielem historii.

Rozmawiałem o tym z kolegą Emilii.