Rzekła czy żekła

Jak się pisze?

Poprawnie

rzekła

Niepoprawnie

żekła

Poprawna forma to "rzekła" zapisywane przez "rz".

Przykłady:

Marta rzekła, że nie ma zamiaru już tego wysłuchiwać.

Podobno rzekła te słowa podczas wczorajszej konferencji.

Przewodnicząca nieoczekiwanie rzekła, że według niej tej pomysł nie nadaje się do niczego.