Nie znaleziono czy nieznaleziono

Jak się pisze?

Poprawnie

nie znaleziono

Niepoprawnie

nieznaleziono

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie znaleziono".

Przykłady:

Nie znaleziono takiego numeru.

Pomimo pomocy moich kolegów, ostatecznie nie znaleziono nigdzie zgubionej kurtki.

Z tego co wiem, nadal nie znaleziono skradzionego mi naszyjnika.