Obyście czy o byście

Jak się pisze?

Poprawnie

obyście

Niepoprawnie

o byście

Poprawna forma to "obyście" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Obyście nigdy nie doświadczyli takich problemów, z jakimi musiał się on zmagać.

Obyście nie musieli pracować tak ciężko jak oni.

Naprawdę nadal myślicie, że mają szansę z nimi wygrać? Obyście się nie mylili.