Ponas czy po nas

Jak się pisze?

Poprawnie

po nas

Niepoprawnie

ponas

Poprawny jest zapis rozłączny: "po nas".

Przykłady:

Kilka dni temu przyszli po nas nasi koledzy, pytając, czy mielibyśmy ochotę pojeździć z nimi na rowerach.

Gdy straciliśmy dwa gole, a do końca meczu zostawało już tylko dziesięć minut, wydawało nam się, że już po nas.