Komentaże czy komentarze

Jak się pisze?

Poprawnie

komentarze

Niepoprawnie

komentaże

Poprawna forma to "komentarze" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Na ich stronie można było dodawać komentarze, więc postanowiliśmy napisać, że bardzo polecamy to miejsce, bo chodzimy do niego już od wielu lat.

Właściciele restauracji znów otrzymali bardzo pozytywne komentarze od kolejnych zadowolonych gości.