Bezmała czy bez mała

Jak się pisze?

Poprawnie

bez mała

Niepoprawnie

bezmała

Poprawny jest zapis rozłączny: "bez mała".

Przykłady:

Te wydarzenia miały miejsce bez mała kilkaset lat temu.

Bez mała połowę ich sukcesu stanowiła ich punktualność.