Reguły czy regóły

Jak się pisze?

Poprawnie

reguły

Niepoprawnie

regóły

Poprawna forma to "reguły" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

Wszyscy dobrze znaliśmy reguły tej gry i staraliśmy się ich trzymać.

W pudełku oprócz samej planszy, kostki i pionków znajdowała się także instrukcja omawiająca reguły gry.