Nieznany czy nie znany

Jak się pisze?

Poprawnie

nieznany

Niepoprawnie

nie znany

Poprawna forma to "nieznany" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Niestety, ale to nieznany mi człowiek.

Ten obraz namalował nieznany artysta.

Może to nieznany autor, ale jego dzieła są naprawdę świetne.