Nieoczekiwany czy nie oczekiwany

Jak się pisze?

Poprawnie

nieoczekiwany

Niepoprawnie

nie oczekiwany

Poprawna forma to "nieoczekiwany" zapisywane łącznie.

Uwaga! Zapis rozłączny "nie oczekiwany" może być poprawny w zdaniach, w którym chcemy zwrócić uwagę na przeciwieństwo. Na przykład w zdaniu: "jej przyjazd był nie oczekiwany, a bardzo oczekiwany".

Przykłady:

Był to zupełnie nieoczekiwany i bardzo miły prezent.

Wydaje mi się, że ten gest był dość nieoczekiwany.