Niedotrzymanie czy nie dotrzymanie

Jak się pisze?

Poprawnie

niedotrzymanie

Niepoprawnie

nie dotrzymanie

Poprawny jest zapis łączny: "niedotrzymanie".

Przykłady:

Niedotrzymanie przez niego obietnicy bardzo mnie rozczarowało.

Niedotrzymanie mu kroku miało skutkować wyrzuceniem z klubu.