Niepogoda czy nie pogoda

Jak się pisze?

Poprawnie

niepogoda

Niepoprawnie

nie pogoda

Poprawny jest zapis łączny: "niepogoda".

Uwaga! Forma rozłączna "nie pogoda" może być poprawna, jeśli chcemy podkreślić w zdaniu zaprzeczenie (np.: to nie pogoda, a mróz i ulewa).

Przykłady:

Na dworze była straszna niepogoda, więc postanowiliśmy przełożyć nasz piknik.

Ta niepogoda źle na mnie wpływa, jestem przez nią bardzo śpiący.