Ahoj czy achoj

Jak się pisze?

Poprawnie

ahoj

Niepoprawnie

achoj

Poprawna forma to "ahoj" zapisywane z użyciem samego "h".

Ahoj - zawołanie, pozdrowienie marynarskie. Podobnie jak w języku czeskim, w polszczyźnie "ahoj" przez niektórych zaczęło być używane również jako powitanie (cześć, hej).

Przykłady:

Ahoj, jak się macie?

Marynarz zawołał do nas: "Ahoj!".

Ahoj, żeglarze! Gotowi na wyprawę?