Niespodziewany czy nie spodziewany

Jak się pisze?

Poprawnie

niespodziewany

Niepoprawnie

nie spodziewany

Poprawna forma to "niespodziewany" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Nagle w naszym domu pojawił się niespodziewany gość.

Koniec tego filmu był naprawdę niespodziewany.

Zadzwonił do mnie wtedy niespodziewany telefon.