Istniałaby czy istniała by

Jak się pisze?

Poprawnie

istniałaby

Niepoprawnie

istniała by

Poprawny jest zapis łączny: "istniałaby".

Przykłady:

Przepraszam, czy istniałaby możliwość, żeby się z panem spotkać dziś wieczorem?

Myślę, że ta firma nie istniałaby bez jego pomocy. Zawsze bardzo dużo do niej wnosił.

Jestem niemal pewien, że nasz zespół nie istniałby bez tak świetnego wokalisty jak on.