Nieuznana czy nie uznana

Jak się pisze?

Poprawnie

nieuznana

Niepoprawnie

nie uznana

Poprawna forma to "nieuznana" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Rekordowa próba tego zawodnika została nieuznana ze względu na podparte lądowanie.

Jego reakcja została nieuznana jako właściwa i trener powiedział, że takie zachowania nie mogą mieć nigdy więcej miejsca.

Ich apelacja została nieuznana, ponieważ zamiast wyrazić w niej skruchę, próbowali kłamać i obwiniać innych.