Nierozliczone czy nie rozliczone

Jak się pisze?

Poprawnie

nierozliczone

Niepoprawnie

nie rozliczone

Poprawna forma to "nierozliczone" zapisywane łącznie.

Przykłady:

To zamówienie chyba nadal jest nierozliczone. Oni w ogóle mają zamiar za nie zapłacić?

Siostry wciąż są nierozliczone, ponieważ jedna nadal nie oddała drugiej jej własności.

Ich transakcje nadal pozostawały nierozliczone.