Nierealny czy nie realny

Jak się pisze?

Poprawnie

nierealny

Niepoprawnie

nie realny

Poprawna forma to "nierealny" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Tak dobry wynik wydawał mi się wręcz nierealny.

Niestety, ale ten pomysł wydaje mi się kompletnie nierealny. To raczej niemożliwe do zrealizowania.