Nieskory czy nie skory

Jak się pisze?

Poprawnie

nieskory

Niepoprawnie

nie skory

Poprawny jest zapis łączny: "nieskory".

Przykłady:

Mój brat wydawał się nieskory do pomocy, dlatego musiałam się zająć tym sama.

Ten zawodnik był zupełnie nieskory do treningów i od kilku lat stał w miejscu, dlatego trener postanowił znaleźć na jego miejsce kogoś innego.