Nie za wiele nie zawiele

Jak się pisze?

Poprawnie

nie za wiele

Niepoprawnie

nie zawiele

Poprawna forma to "nie za wiele" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Mam dziś nie za wiele czasu, ale postaram się mu jakoś pomóc.

Chciałabym dostać z tego piątkę, ale niestety nie za wiele się uczyłam.

Nie za wiele się tu zmieniło od mojej ostatniej wizyty.