Nie etyczne czy nieetyczne

Jak się pisze?

Poprawnie

nieetyczne

Niepoprawnie

nie etyczne

Poprawny jest zapis łączny: "nieetyczne".

Przykłady:

Takie postępowanie wydawało mi się nieetyczne, dlatego nie miałem zamiaru ich naśladować.

Zawsze staram się unikać tego, co według mnie jest nieetyczne.