Niekulturalne czy nie kulturalne

Jak się pisze?

Poprawnie

niekulturalne

Niepoprawnie

nie kulturalne

Poprawny jest zapis łączny: "niekulturalne".

Przykłady:

Mama postanowiła zwrócić mu uwagę i uświadomić go, że takie zachowanie jest niekulturalne.

Nie powinien robić tak w towarzystwie, to bardzo niekulturalne.

Mogłaby zachować te uwagi dla siebie, to było naprawdę niekulturalne.