Nieuważnie czy nie uważnie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieuważnie

Niepoprawnie

nie uważnie

Poprawna forma to "nieuważnie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Robił to trochę nieuważnie, dlatego postanowiłam go upomnieć.

Kamil jeździ dość nieuważnie. Naprawdę boję się wsiadać z nim do samochodu.

Nie pamiętasz, bo nieuważnie mnie słuchałeś. Gdybyś był bardziej skupiony, nie musiałabym się powtarzać.