Nieprawidłowa czy nie prawidłowa

Jak się pisze?

Poprawnie

nieprawidłowa

Niepoprawnie

nie prawidłowa

Poprawna forma to "nieprawidłowa" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Okazało się, że ta wskazówka była zupełnie nieprawidłowa.

Nawigacja wskazała nam nieprawidłową drogę. Na szczęście Adam dobrze znał tę okolicę i się nie zgubiliśmy.