Niepóźniej czy nie później

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nie później

Niepoprawna pisownia

niepóźniej

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie później".

Przykłady:

Poprosiłem go, żeby napisał do mnie nie później niż za dwie godziny.

Miałem nadzieję, że przyjedzie nie później niż o trzynastej.

Wolałbym, żeby zrobił to teraz, a nie później.