Niezaliczona czy nie zaliczona

Jak się pisze?

Poprawnie

niezaliczona

Niepoprawnie

nie zaliczona

Poprawny jest zapis łączny: "niezaliczona".

Uwaga! Forma "nie zaliczona" może być poprawna np. w przypadku zdania: "została nie zaliczona, a zdana z wyróżnieniem".

Przykłady:

Niestety, okazało się, że jego matura została niezaliczona.

Ta bramka została niezaliczona, ponieważ została zdobyta po gwizdku sędziego.