Absorbuje czy absorbóje

Jak się pisze?

Poprawnie

absorbuje

Niepoprawnie

absorbóje

Poprawna forma to "absorbuje" zapisywane z końcówką "-uje".

Znaczenie:

  • Pochłania czyjąś uwagę, czas.
  • Pochłania jakąś substancję.

Przykłady:

Mój pies bardzo mnie absorbuje.

Okazało się, że moja roleta nie absorbuje promieni słonecznych tak dobrze jakbym chciał.