Wspak czy w spak

Jak się pisze?

Poprawnie

wspak

Niepoprawnie

w spak

Poprawny jest zapis łączny: "wspak".

Znaczenie:

  • Na odwrót.
  • W przeciwnym kierunku.
  • Niewłaściwie.

Przykłady:

Nie wiedziałem, że słowo "kajak" pisane wspak to nadal "kajak".

Jego brat ma jedną wyjątkową, choć mało przydatną umiejętność. Potrafi doskonale czytać i pisać wspak.