Znajdujesz czy znajdójesz

Jak się pisze?

Poprawnie

znajdujesz

Niepoprawnie

znajdójesz

Poprawna forma to "znajdujesz" zapisywane z "u".

Przykłady:

Od jak dawna znajdujesz się w tym stanie?

Zawsze znajdujesz najlepsze grzyby. Nie mam z Tobą szans!

Z doświadczenia wiem, że zwykle gdy szukasz swoich okularów, znajdujesz je w łazience.