Niepotrzebne czy nie potrzebne

Jak się pisze?

Poprawnie

niepotrzebne

Niepoprawnie

nie potrzebne

Poprawna jest pisownia łączna: "niepotrzebne".

Przykłady:

Te rzeczy są mi niepotrzebne, chyba je komuś oddam.

Wydaje mi się, że to niepotrzebne, osobiście bym tego nie robił.

Te bonusy są mi niepotrzebne, nie korzystam z nich.