Mamusią czy mamusiom

Jak się pisze?

Poprawnie

mamusią, mamusiom

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne, jednak mają różne znaczenia. Zarówno forma "mamusią" jak i "mamusiom" pochodzi od rzeczownika "mamusia", który jest zdrobnieniem wyrazu "matka".

  • Mamusią - narzędnik liczby pojedynczej pochodzący od rzeczownika "mamusia".
  • Mamusiom - celownik liczby mnogiej pochodzący od rzeczownika "mamusia".


Przykłady:

Jadę jutro z moją mamusią do kina.

To ciekawe, musimy o tym powiedzieć naszym mamusiom.