Niepoparte czy nie poparte

Jak się pisze?

Poprawnie

niepoparte, nie poparte

Niepoprawnie

Zarówno zapis łączny (niepoparte) jak i rozłączny (nie poparte) może być poprawny w zależności od kontekstu.

Prawdopodobnie rzadziej spotykanego zapisu rozłącznego "nie poparte" użyjemy w przypadkach, gdy będziemy chcieli zwrócić uwagę na przeczenie, podobnie jak w jednym z zamieszczonych poniżej przykładów.

Przykłady:

Daruj sobie te swoje niepoparte niczym słowa. Najpierw to jakkolwiek zweryfikuj, zanim przedstawisz to jako pewnik.

Jego słowa zostały przez nich nie poparte, a wyśmiane.