Niezabezpieczone czy nie zabezpieczone

Jak się pisze?

Poprawnie

niezabezpieczone

Niepoprawnie

nie zabezpieczone

Poprawna forma to "niezabezpieczone" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Powiedział, że w hotelu są dostępne publiczne, niezabezpieczone hasłem sieci Wi-Fi.

Były to stare, niezabezpieczone komputery, dlatego nie chciałem z nich korzystać podczas swojej pracy.