Nadał czy na dał

Jak się pisze?

Poprawnie

nadał

Niepoprawnie

na dał

Poprawna forma to "nadał" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Podobno nadał tę przesyłkę kilka dni temu.

Myślę, że nadałby się na policjanta. Jest bardzo wysportowany i potrafi logicznie myśleć.